Historia

o historii regionu Borów Tucholskich

W tej kategorii znajdziesz artykuły poświęcone historii Borów Tucholskich

Artykuły

Hydroelektrownie Wdy (Czarnej Wody)

Hydroelektrownie Wdy (Czarnej Wody) Gródek Mariusz Chudecki Na podstawie projektu z czerwca 1912 roku opracowanego w Gdańsku rozpoczęto w 1914 roku budowę zakładu wodno – elektrycznego w Gródku. Za wyborem Gródka przemawiały korzystne warunki hydrologiczne oraz jego...

czytaj dalej

Ruiny Zamku w Gródku

Ruiny zamku krzyżackiego w Gródku Dariusz Piasek Chociaż nazwa tej miejscowości w sposób niedwuznaczny wskazuje na istnienie tutaj w dawnych czasach jakiejś niedużej warowni, to jednak chyba niewiele osób spoza Gródka orientuje się, gdzie należałoby jej szukać....

czytaj dalej

Hutnictwo szkła w Borach Tucholskich

Hutnictwo szkła w Borach Tucholskich Dariusz Piasek Produkcja szkła, uzależniona niegdyś od lokalnych zasobów surowcowych, odegrała niebagatelną rolę w przekształcaniu środowiska naturalnego. Dla potrzeb pieców szklarskich (podobnie jak pieców smolnych) wycinano...

czytaj dalej

Czy w Chojnicach był zamek?

Czy w Chojnicach był zamek? Jerzy A. Jucewicz „Historia miasta Chojnic” Isaaka Gottfryda Goedtkego z XVIII wieku, wydana po raz pierwszy w przekładzie polskim w 1991 r., stanowi ciekawe źródło historyczne zarówno dla naukowców jak i miłośników regionu. Zawiera jednak...

czytaj dalej

Bitwa pod Tucholą

Bitwa pod Tucholą 5.11.1410 Dariusz Piasek 15 lipca 1410 r. Krzyżacy ponieśli wprawdzie druzgocącą klęskę militarną, ale Zakon, jako organizacja o zasięgu europejskim, posiadająca ugruntowane od 200 lat wpływy w Rzymie i na dworze cesarskim, potrafił nawet przegraną...

czytaj dalej

Stefan Bieszk

Chojnicki Sokrates i miłośnik Borów Tucholskich dr Stanisław Gzella Chojnice kojarzą się w polskiej świadomości głównie ze zwycięstwem orężnym króla Kazimierza Jagiellończyka nad Zakonem Krzyżackim i w konsekwencji wcieleniem Pomorza Gdańskiego do Korony. Rzadziej z...

czytaj dalej

Smolarstwo w Borach Tucholskich

Smolarstwo w Borach Tucholskich Dariusz Piasek W XVI wieku Polska osiągnęła szczyt swojej potęgi gospodarczej i militarnej, do czego poważnie przyczynił się eksport towarów rolnych i leśnych, spławianych Wisłą do Gdańska. Decydującym wydarzeniem, prowadzącym do...

czytaj dalej

Profanator święta

Profanator święta Legenda o chciwym gburze spod Starej Rzeki Było to w dawnych czasach, wczesnym rankiem pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia. Z oddalonej wsi kościelnej rozległy się dźwięki dzwonów, płynąc przez rozległe, spokojne Bory Tucholskie. Stanowcze,...

czytaj dalej

Życie codzienne borowiackiej wsi

Wsie borowiackie powstały najprawdopodobniej w II połowie XVII wieku po wykarczowaniu lasów jako opału. Polacy zamieszkujący wsie wyznawali religię katolicką, a niemieccy osadnicy religię protestancką. Wokół wsi rozciągały się lasy. Grunty orne były zawsze własnością...

czytaj dalej