Tradycyjna kuchnia

Kuchnia regionalna Tradycyjne potrawy borowiackie Wybitny historyk i badacz Pomorza, ks. Stanisław Kujot w 1874r. tak podaje charakterystykę swoich rodaków, Borowiaków Tucholskich: „Ludek to śniady, często rosły(…). Wioski małe, zwyczajne pustkowia wśród lasów, na wykarczowanym polu, które skąpo rodzi żyto i ziemniaki (…). Borowiak jest skromny, obywa się samymi ziemniakami, chleb jest dla niego pożywieniem[…]

Najciekawsze porosty Borów Tucholskich

BoryTucholskie.net

Jakie gatunki można nazwać interesującymi? Jakimi względami przy tym się kierować? Różne mogą być kryteria… Z pewnością interesującym jest fakt pospolitego występowania gatunku rzadkiego w innych częściach kraju; interesującym jest stwierdzenie gatunku poza Borami Tucholskimi nie spotykanego w kraju lub też obecność gatunków górskich – bardzo rzadkich na niżu; do tej grupy należy też zaliczyć[…]

Zaborski Park Krajobrazowy

Kościół św. Barbary - Wdzydze Kiszewskie, Swornegacie

Piękno ziemi zaborskiej Zaborski Park Krajobrazowy utworzono w 1990 roku dla zachowania wybitnych walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Zaborskiej. Stanowi on najpiękniejszy, najmniej skażony cywilizacją fragment Borów Tucholskich. Położona w południowej części Kaszub, związana z Chojnicami i Brusami Ziemia Zaborska to kraina czystych jezior i lasów. We wczesnych dziejach Polski podlegająca suwerennej dynastii książąt Pomorza[…]

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie” Wyjątkowy obszar przyrodniczy Wyznaczanie ścisłych granic Borów Tucholskich jest dość trudne. Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, że chodzi tu o obszar leżący w dorzeczu Wdy oraz środkowej i górnej Brdy, ciągnący się pasem około 75 km z północy na południe i 65 km z zachodu na wschód. Powierzchnia tak określonego regionu[…]

Atrakcje przyrodnicze Borów Tucholskich

Przyrodnicze walory Borów Tucholskich Krótki rys przyrodniczy Bory Tucholskie to największy zwarty kompleks leśny Polski niżowej. Historia roślinności regionu liczy około 12 tys. lat. Tuż po ustąpieniu lądolodu rozwinęła się tu bezleśna tundra, przechodząca- w miarę polepszenia się klimatu- w formacje stepowo-leśne i leśne. Rezultaty badań palinologicznych wykazują stale utrzymującą się odrębność florystyczną Borów Tucholskich[…]

Mapa

Interaktywna mapa Borów Tucholskich odkryjBory.pl

Zapraszamy do skorzystania z interaktywnej mapy Borów Tucholskich. Specjalnie dla Was zebraliśmy najciekawsze atrakcje i miejsca w regionie. Znajdziecie tu obiekty związane z historią, urokliwe miejsca przyrodnicze, kilkaset punktów ze skrytkami geocache, a także praktyczne informacje ułatwiające wandrygę po Borach. Oprócz tego mapa umożliwia wytyczanie tras i nawigowanie po borowiackich szlakach. Zabierz ją ze sobą[…]