Początki bankowości polskiej w Borach Tucholskich

dr Kazimierz Karasiewicz
(na podstawie książki „Bory Tucholskie” z roku 1926)

Bory Tucholskie - dr Kazimierz Karasiewicz

Ponieważ Borowiacy, zahartowani w walce z niekorzystnymi warunkami przyrody, odznaczają się pracowitością i oszczędnością. Wzmagał się dobrobyt, a z nim oświata z roku na rok.

Jakie oszczędności składano w Borach Tucholskich? Dowodem statystyka.

W Borach Tucholskich lub na ich krańcach istnieje 16 Banków Ludowych (spółdzielni), przyjmujących oszczędności.
Statystyka Związku Spółek Zarobkowych za rok 1918 wykazuje, że w 14 Bankach Ludowych (Bank w Osiu i jeden w Łęgu nie należą do Związku) było przeszło 15 tysięcy deponentów, a oszczędności 28 milionów marek.

Polaków mieszka w Borach tucholskich 90 tysięcy, a więc na głowę przypada 310 marek.

Statystyka oszczędności w bankach Borów Tucholskich
Według Romera („Atlas Polski” tablica XXXI) ludność polska w Prusach oszczędza 15 koron na głowę, a zatem ludność w Borach Tucholskich znacznie
tę sumę przekracza.

Bank Ludowy w Tucholi (dzisiejszy Bank Spółdzielczy w Tucholi) - reklama z roku 1939

Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Tucholskiego - reklama z 1939 roku