Wybitni i zasłużeni

... znani i nieznani przedstawiciele regionu

W tej kategorii znajdziesz artykuły poświęcone wybitnym i zasłużonym osobom, którzy związani byli z regionem Borów Tucholskich.

Artykuły

Jacek Piotr Pruszcz

Ksiądz. Urodzony w 1605r. w Tucholi. Badacz historii kościelnej, wielce zasłużony dla kultury i nauki polskiej. Studiował w Krakowie i za granicą. Wykładał w Akademii Królewskiej. Jego największe dzieła to "Klejnoty stołecznego miasta Krakowa", "Forteca monarchii...

czytaj dalej

ks. Romuald Frydrychowicz

  Romuald Frydrychowicz urodził się w Tucholi 7 lutego 1850 r. Nauki elementarne pobierał początkowo w Tucholi. Kolejno w pelplińskim progimnazjum, wreszcie w gimnazjum Chojnickim, gdzie w 1871 r. zdał maturę. Dalsza droga nauki wiodła ponownie przez Pelplin (studia...

czytaj dalej

Zenon Frydrychowicz

Zenon Frydrychowicz (młodszy brat Romualda) (1851-1929) Po skończeniu tucholskiej szkoły elementarnej pobierał nauki w Pelplinie i Chojnicach, gdzie wspólnie z Antonim Wolszlegerem założył Chojnickie Towarzystwo Filomatów. Studia prawnicze odbył: na Uniwersytecie we...

czytaj dalej

Józef Janta-Połczyński

Pochodził ze starej siedmiowiekowej ziemiańskiej rodziny pomorskiej. Protoplasta rodu - Jan Janta otrzymał od księcia Barnima I w 1276 r. wieś Połczyno. Od nazwy tej wsi Jantowie przyjęli w XVII w. nazwisko Połczyńscy. W 1754 r. Maciej Połczyński został mianowany...

czytaj dalej

dr Kazimierz Karasiewicz

Działacz, społecznik, lekarz Kazimierz Karasiewicz urodził się 23.02.1862r. w Słomowie Wielkopolskim. Ojciec jego Augustian był długoletnim burmistrzem we Lwówku (Wielkopolskie). Po ukończeniu szkoły podstawowej w Lwówku podejmuję naukę w gimnazjum w Poznaniu....

czytaj dalej

Ks. Stanisław Sychowski

Śliwicki pasterz i działacz społeczny Proboszcz parafii śliwickiej. Od 1896 roku, działacz społeczny, założył przemysł domowy dla zapewnienia parafianom zarobku (koszykarstwo, przemysł cygarniczy), utrzymywał stały kontakt z wychodźcami sezonowymi, wydał dla nich...

czytaj dalej

Zbigniew Urbanowski

Tucholski artysta Urodzony 16 lipca 1913 roku w Tucholi. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Jako student przebywając na wakacjach, wykonywał ciekawe dekoracje dla wystawianych amatorskich sztuk teatralnych. Później, po ukończeniu akademii trudnił się sztuką...

czytaj dalej

Jan Cervus Tucholczyk (Jelonek)

Urodzony w Tucholi. Prawnik, gramatyk, leksykograf, twórca elementarza. Studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie w 1523r. uzyskał bakalaureat sztuk wyzwolonych. Uczył w Szkole Cystersów w Jędrzejowie. Od 1530 r. prowadził wykłady z gramatyki łacińskiej w Krakowie....

czytaj dalej

Franciszek Frydrychowicz

Franciszek Frydrychowicz urodził się w 1820 r. we wsi Koślinka pod Tucholą. Ożenił się z Marią Malinowską, córką burmistrza Golubia n. Drwęcą, a siostrą znanego językoznawcy Franciszka Ksawerego Malinowskiego. Wychowanie domowe i kontakty ze znaczącymi polskimi...

czytaj dalej

Leon Janta-Połczyński

W znanej pomorskiej rodzinie Janta-Połczyńskich działalność dla dobra publicznego traktowana była jako patriotyczny obowiązek. Tą zasadą kierował się także Leon (1867 -1961), działacz narodowy w okresie zaboru, polityk i mąż stanu w 20-leciu międzywojennym. Urodził...

czytaj dalej

Wincenty Ossowski

Urodził się 1 listopada 1861 roku w Legbądzie. Naukę pobierał w Czersku. Tam uczył się zawodu krawieckiego. Był działaczem społecznym i robotniczym. Przez pewien okres pracował jako robotnik przy budowie Kanału Kilońskicgo, gdzie zetknął się z organizacjami...

czytaj dalej

Henryk Praśniewski

Redaktor Henryk Praśniewski (1906-1942) Redaktor. Urodził się 7.12.1906 r. w miejscowości Pogorzała w dawniejszym województwie toruńskim. Po ukończeniu gimnazjum w Grudziądzu wyjechał na studia za granicę do Antwerpii, gdzie był słuchaczem Inst. Superieur de Commerce....

czytaj dalej