Jan Cervus Tucholczyk (Jelonek)

Urodzony w Tucholi. Prawnik, gramatyk, leksykograf, twórca elementarza.
Studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie w 1523r. uzyskał bakalaureat sztuk wyzwolonych. Uczył w Szkole Cystersów w Jędrzejowie.
Od 1530 r. prowadził wykłady z gramatyki łacińskiej w Krakowie. Wydał podręczniki prawnicze (min. Książkę o prawie miejskim, która uzyskała cztery wydania). W 1539r. powołany został na dwór królewski. Zmarł w 1557r.

Dodaj komentarz