Urodził się 1 listopada 1861 roku w Legbądzie. Naukę pobierał w Czersku. Tam uczył się zawodu krawieckiego. Był działaczem społecznym i robotniczym. Przez pewien okres pracował jako robotnik przy budowie Kanału Kilońskicgo, gdzie zetknął się z organizacjami robotniczymi.

W okresie zaboru pruskiego występował na wiecach przedwyborczych. Współpracował z Towarzystwem Ludowym i Towarzystwem Czytelni Ludowych. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej aktywnie pracował w ruchu niepodległościowym.

Brał udział w rozbrajaniu Grentzschutzu, przygotowywał młodzież do udziału w powstaniu w Wielkopolsce. Działał także podczas plebiscytu na Mazurach.
Zmarł w 1931 roku.