Śliwicki pasterz i działacz społeczny

thumb
Proboszcz parafii śliwickiej. Od 1896 roku, działacz społeczny, zakłada przemysł domowy dla zapewnienia parafianom zarobku (koszykarstwo, przemysł cygarniczy), utrzymuje stały kontakt z wychodźcami sezonowymi, wydaje dla nich gazetę parafialną.
Gorący propagator akcji oszczędzania w polskim banku ludowym. Celem uchronienia od wynarodowienia kieruje ludność na sezonowe zarobki w poznańskie, gdzie zapewniał jej opiekę i dobre warunki.