Śliwicki pasterz i działacz społeczny

ks. Stanisław Sychowski - z archiwum A. Blocha

Proboszcz parafii śliwickiej. Od 1896 roku, działacz społeczny, założył przemysł domowy dla zapewnienia parafianom zarobku (koszykarstwo, przemysł cygarniczy), utrzymywał stały kontakt z wychodźcami sezonowymi, wydał dla nich gazetę parafialną.

Gorący propagator akcji oszczędzania w polskim banku ludowym. Celem uchronienia od wynarodowienia kierował ludność na sezonowe zarobki w poznańskie, gdzie zapewniał jej opiekę i dobre warunki.

Opracowano na podstawie książki “Wybitni, niepospolici, zasłużeni” M. Ollick, wyd. MBP w Tucholi