Działacz, społecznik, lekarz


Kazimierz Karasiewicz urodził się 23.02.1862r. w Słomowie Wielkopolskim. Ojciec jego Augustian był długoletnim burmistrzem we Lwówku (Wielkopolskie).
Po ukończeniu szkoły podstawowej w Lwówku podejmuję naukę w gimnazjum w Poznaniu. Studiuje medycynę we Wrocławiu i Lipsku, uzyskując dyplom w dniu 18.06.1887r.

Praktykę lekarską rozpoczyna w Kościanie, by po roku przenieść się do Tucholi. W Tucholi pracuje nieprzerwanie przez 31 lat, aż do roku 1919.
W 1894 r. Uzyskał stopień doktora medycyny w Królewcu. Był oddanym i cenionym lekarzem, znanym nie tylko w Tucholi. Przez całe swoje życie brał czynny udział w ruchu społecznym i narodowym Pomorza, słynął jako znakomity mówca i organizator.
Był założycielem i długoletnim dyrektorem Banku Ludowego w Tucholi. Założył w 1904r. I był długoletnim członkiem Zarządu Ziemskiej w Tucholi. W dniu 24 listopada 1908 r. Na sejmiku Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych zostaje wybrany jako prezes do patronatu Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych.
Pozostaje na tym stanowisku do ostatniej chwili swego życia.
W 1909r. Założył i był długoletnim prezesem Rady Nadzorczej Spółdzielni Rolniczej “Rolnik” w Tucholi.

Poza tym był założycielem Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w Tucholi, Preparandy Polskiej w Tucholi, Koła Śpiewaczego, Gazety Chojnickiej w Chojnicach.
Zorganizował też Towarzystwo Polek w Tucholi oraz Towarzystwo Czytelni Ludowych w Tucholi i powiecie tucholskim.
Był członkiem Rady Miejskiej i Sejmiku Powiatowego w Tucholi. Wybrany jako delegat Pomorza był członkiem Naczelnej Rady Ludowej.
Niemcy za przynależność tę oraz kierowanie Urzędem Osadniczym wytoczyli mu proces polityczny. W okresie zaboru prowadził tajne nauczanie języka polskiego, historii i literatury polskiej.

Działalność krajoznawcza i etnograficzna w Borach Tucholskich

Pasjonował się krajoznawstwem i turystyką, dużo podróżował i zwiedzał. Zajmował się etnografią Borów Tucholskich publikując pierwszy przewodnik po Borach Tucholskich. Należał do konspiracji przygotowującej powstanie Wielkopolskie. Prowadził szeroką akcję odczytową.

W szczególny sposób zajmował się wychowywaniem młodzieży w duchu narodowym i patriotycznym.
Uświadamiał chłopów i pomagał im w zakładaniu spółdzielni i organizacji.
Ostatnie lata spędził w Poznaniu i Pobiedziskach, gdzie zmarł 25.10.1926r.
Został pochowany w ukochanej ziemi Tucholskiej na cmentarzu w Tucholi, gdzie mieści się ulica oraz szkoła (Gimnazjum nr 1) nazwane jego imieniem.