ks. Romuald Frydrychowicz

Romuald Frydrychowicz urodził się w Tucholi 7 lutego 1850 r. Nauki elementarne pobierał początkowo w Tucholi. Kolejno w pelplińskim progimnazjum, wreszcie w gimnazjum Chojnickim, gdzie w 1871 r. zdał maturę.

Dalsza droga nauki wiodła ponownie przez Pelplin (studia teologiczne), następnie Wrocław (studia filozoficzne) i Berlin (studia z historii i geografii). Berlińską edukację zakończył egzaminem państwowym, a późniejszy pobyt dwuletni w Halle dał mu stopień naukowy doktora (1880).

W kwietniu 1880 r. rozpoczął pracę dydaktyczną w Collegium Marianum, którą sprawował aż do 1920 r. Trud nauczyciela i wychowawcy wiązał z badaniami dziejów regionu. Wychowankom zaszczepiał zamiłowanie do historii lokalnej, którą zgłębiał i upowszechniał w postaci licznych publikacji. Ich cykl zapoczątkowała monografia Tucholi, którą ogłosił drukiem jeszcze podczas studiów zagranicznych, a nosiła ona tytuł „Dzieje Tucholi” – Berlin 1875 („Geschichte der Stadt Tuchel”).

Publikacje ogłaszał w języku polskim i niemieckim. Owoce swoich badań umieszczał też w czasopismach naukowych i gazetach polskich. Współpracował z ks. Gustawem Pobłockim, przygotowując hasła do „Słownika Geograficznego”. Przechodząc na emeryturę (1920) nie zaniechał swoich regionalnych prac badawczych.

Śmierć zastała go w chwilach przygotowywania do druku kolejnej pracy. Za życia odznaczony został orderem Polonia Restituta i obdarzony szambelaństwem papieskim.

Opracowano na podstawie książki “Wybitni, niepospolici, zasłużeni” M. Ollick, wyd. MBP w Tucholi