Działacz społeczny

Urodzony 25.07.1849 roku w Śliwicach, pochodzenie chłopskie. Pracował jako subiekt sklepowy w Sztumie. Od 1871 roku mieszkał w Gdańsku, gdzie z czasem nabył sklep przy Długim Targu 14.
Działał wśród Polonii Gdańskiej. W 1876 roku założył Towarzystwo “Ogniwo” istniejące 20 lat.
Patronował polskiemu ruchowi amatorskiemu. Przyczynił się do założenia “Gazety Gdańskiej” (1891).
Szykanowany przez władze zaborcze opuścił Gdańsk.
Od 1900 roku mieszkał w Nowym, a następnie w Chojnicach, gdzie zmarł 23 stycznia 1932 roku.