Wybitni i zasłużeni

... znani i nieznani przedstawiciele regionu

W tej kategorii znajdziesz artykuły poświęcone wybitnym i zasłużonym osobom, którzy związani byli z regionem Borów Tucholskich.

Artykuły

Jakub Gliniecki

Działacz społeczny Urodzony 25.07.1849 roku w Śliwicach, pochodzenie chłopskie. Pracował jako subiekt sklepowy w Sztumie. Od 1871 roku mieszkał w Gdańsku, gdzie z czasem nabył sklep przy Długim Targu 14. Działał wśród Polonii Gdańskiej. W 1876 roku założył Towarzystwo...

czytaj dalej

Alfons Warczak

Starsze pokolenie mieszkańców Tucholi ma jeszcze w pamięci sylwetkę Alfonsa Warczaka. Był nauczycielem i wychowawcą nauczycieli, działaczem społecznym, zasłużył się dla rozwoju kultury muzycznej. Urodził się 11 stycznia 1896 r. w Tucholi. Do szkoły powszechnej chodził...

czytaj dalej

Leon Janta-Połczyński

W znanej pomorskiej rodzinie Janta-Połczyńskich działalność dla dobra publicznego traktowana była jako patriotyczny obowiązek. Tą zasadą kierował się także Leon (1867 -1961), działacz narodowy w okresie zaboru, polityk i mąż stanu w 20-leciu międzywojennym. Urodził...

czytaj dalej

Wincenty Ossowski

Urodził się 1 listopada 1861 roku w Legbądzie. Naukę pobierał w Czersku. Tam uczył się zawodu krawieckiego. Był działaczem społecznym i robotniczym. Przez pewien okres pracował jako robotnik przy budowie Kanału Kilońskicgo, gdzie zetknął się z organizacjami...

czytaj dalej

Henryk Praśniewski

Redaktor Henryk Praśniewski (1906-1942) Redaktor. Urodził się 7.12.1906 r. w miejscowości Pogorzała w dawniejszym województwie toruńskim. Po ukończeniu gimnazjum w Grudziądzu wyjechał na studia za granicę do Antwerpii, gdzie był słuchaczem Inst. Superieur de Commerce....

czytaj dalej

Wojciech Pryll

Działacz ludowy Urodzony 16 stycznia 1877r. w Bysławiu. Działacz ludowy, pochodzenia chłopskiego. Kolportował polską prasę i inne polskie wydawnictwa. Posiadał własną bibliotekę, którą udostępniał okolicznym chłopom. Organizował odczyty, które wygłaszał redaktor...

czytaj dalej

ks. Konstantyn Krefft

Ksiądz Konstantyn Krefft Wzorowy duszpasterz, męczennik Urodził się 7 marca 1867 r. w Lubni (pow. Chojnice), jako syn zamożnych rolników Jana i Elżbiety z d. Szczepańskiej. Do szkoły powszechnej chodził w rodzinnej wsi, gimnazjum ukończył w 1888 r. w Chojnicach. Po...

czytaj dalej

Jan Karnowski

Jan Karnowski Jón Karnowsczi (1886-1939) Jan Karnowski był pisarzem, poetą, politykiem i wybitnym kaszubskim działaczem regionalnym. Lata szkolne Urodził się w 1886 roku w Czarnowie koło Brus. Jego rodzina najprawdopodobniej przybyła do parafii bruskiej z Dąbrówki...

czytaj dalej