Działacz ludowy

Urodzony 16.01.1877r. w Bysławiu.
Działacz ludowy, pochodzenia chłopskiego. Kolportował polską prasę i inne polskie wydawnictwa. Posiadał własną bibliotekę, którą udostępniał okolicznym chłopom. Organizował odczyty, które wygłaszał redaktor “Gazety Grudząckiej” poseł Wiktor Kulerski.
W latach 1905-1906 zorganizował wraz z innymi działaczami miejscowymi strajk szkolny w Bysławiu. Był współorganizatorem Towarzystwa Ludowego, które odziaływało na sąsiednie wsie powiatu. Wojciech Pryll był współzałożycielem i długoletnim prezesem Powiatowego Zarządu Polskiego Związku Zachodniego w Tucholi.
Był inicjatorem powstania kółek rolniczych w powiecie. Po wkroczeniu Niemców aresztowany, wywieziony na przesłuchania do Norymbergi, następnie uwięziony i rozstrzelany 24.10.1939 r. w Rudzkim Moście.