Działacz ludowy

Urodzony 16 stycznia 1877r. w Bysławiu. Działacz ludowy, pochodzenia chłopskiego. Kolportował polską prasę i inne polskie wydawnictwa. Posiadał własną bibliotekę, którą udostępniał okolicznym chłopom. Organizował odczyty, które wygłaszał redaktor “Gazety Grudziądzkiej” poseł Wiktor Kulerski.

W latach 1905-1906 zorganizował wraz z innymi działaczami miejscowymi strajk szkolny w Bysławiu. Był współorganizatorem Towarzystwa Ludowego, które oddziaływało na sąsiednie wsie powiatu.

Wojciech Pryll był współzałożycielem i długoletnim prezesem Powiatowego Zarządu Polskiego Związku Zachodniego w Tucholi. Był inicjatorem powstania kółek rolniczych w powiecie. Po wkroczeniu Niemców aresztowany, wywieziony na przesłuchania do Norymbergi, następnie uwięziony i rozstrzelany 24 października 1939 r. w Rudzkim Moście.