Starsze pokolenie mieszkańców Tucholi ma jeszcze w pamięci sylwetkę Alfonsa Warczaka. Był nauczycielem i wychowawcą nauczycieli, działaczem społecznym, zasłużył się dla rozwoju kultury muzycznej.
Urodził się 11 stycznia 1896 r. w Tucholi. Do szkoły powszechnej chodził w Czersku, ukończył Seminarium Nauczycielskie w Tucholi. Był utalentowany muzycznie i zdobył przygotowanie w tym kierunku. Jako nauczyciel pracował przez kilka lat w szkołach wiejskich w powiecie Chojnickim, następnie w szkole ćwiczeń przy seminarium w Tucholi.

Z jego inicjatywy w 1923 r. powstał w Tucholi chór “Moniuszko”, który w latach trzydziestych liczył ok. 80 członków i osiągał laury artystyczne pod batutą A. Warczaka. Jako aktywny działacz Związku Polskich Nauczycieli Szkół Powszechnych w 1928 r., został przewodniczącym okręgowej komisji pedagogicznej.

Czynny był w realizacji szeregu miejscowych inicjatyw społecznych, m.in. uroczystości ku czci Bartłomieja Nowodworskiego (1934), zjazdu działaczy niepodległościowych z okazji 10 rocznicy śmierci Kazimierza Karasiewicza (1936).

W 1938 r., A. Warczak przeprowadził się do Torunia. Podczas okupacji hitlerowskiej nie uniknął prześladowań; przebywał w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Po wojnie powrócił do Tucholi i pracował w szkole ćwiczeń, na kursach przygotowujących kadrę nauczycielską oraz w Liceum Pedagogicznym. Nadal aktywnie działał w stowarzyszeniach społecznych, m. in. Tow. Uniwersytetów Robotniczych (TUR) i PCK. W 1946 r. był jednym z założycieli orkiestry symfonicznej “Borowiak”, następnie przez ponad dziesięć lat dyrygentem i współtwórcą sukcesów zespołu na krajowych konkursach i festiwalach. Alfons Warczak znany był również jako publicysta, autor ponad 50. artykułów o tematyce kulturalnej, historyczno-regionalnej i pedagogicznej, drukowanych na łamach prasy oraz w wydawnictwach zwartych. Zmarł 23 czerwca 1964 r. w Tczewie. Publikował liczne artykuły w prasie tucholskiej i chojnickiej.