Żył w latach 1849-1927. Biskup tytularny selimbryjski, sufragan chełmiński, asystent tronu papieskiego, dziekan katedralny. Urodził się 23.07.1849 r. we wsi Koślinka koło Tucholi, gdzie do trzynastego roku życia uczęszczał do szkoły powszechnej.

W 1871 roku ukończył gimnazjum w Chojnicach, dalej kształcił się w Pelplinie i Rzymie. Tamże uzyskał doktorat obojga praw oraz święcenia kapłańskie w kościele laterańskim.
Po powrocie do kraju został nauczycielem domowym. Wkrótce potem, prześladowany przez władze pruskie, wyemigrował do Bawarii. Wróciwszy do kraju pełnił kolejno różne funkcje kościelne w Pucku, Niborku (Nidzica) i Toruniu.

6 lipca 1907 roku papież mianował go biskupem tytularnym selimbryjskim. Zmarł 20.09.1927 roku w Pelplinie.