Franciszek Frydrychowicz urodził się w 1820 r. we wsi Koślinka pod Tucholą.
Ożenił się z Marią Malinowską, córką burmistrza Golubia n. Drwęcą, a siostrą znanego językoznawcy Franciszka Ksawerego Malinowskiego.
Wychowanie domowe i kontakty ze znaczącymi polskimi rodzinami Pomorza uczyniły go aktywnym działaczem narodowym i społecznym.
W okresie Wiosny Ludów (1846-1848) należał do współtwórców i aktywistów Ligi Polskiej w Tucholi.
Był korespondentem “Szkółki narodowej”, na łamach, której publikował artykuły o charakterze uświadamiającym szerokie masy społeczeństwa w zakresie prawa.
Był tłumaczem sądu powiatowego. Przez kilka lat przewodniczył Radzie Miejskiej, a będąc członkiem Sejmiku Powiatowego dał się poznać jako rzecznik ludności chłopskiej pochodzenia polskiego.

Był też współzałożycielem Banku Ludowego, w którym przepracował 44 lata jako urzędnik.

Zmarł 23 marca 1908 r. w Tucholi. Swoją patriotyczną działalnością przyczynił się do utrzymania polskości w powiecie tucholskim, a jego synowie stali się kontynuatorami ojcowskich idei.