Redaktor Henryk Praśniewski

(1906-1942)

Żył w latach 1906-1942. Redaktor.
Urodził sit; 7.12.1906 roku w miejscowości Pogorzała w dawniejszym województwie toruńskim.
Po ukończeniu gimnazjum w Grudziądzu wyjechał na studia za granicę do Antwerpii, gdzie był słuchaczem Inst. Superieur de Commerce. Kontynuował je następnie w poznańskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Biegle władał trzema językami: niemieckim, francuskim i angielskim. W latach 1935-1937 redagował w Tucholi “Młynarza Gospodarczego” – czasopismo Związku Korporacji Młynów Gospodarczych Województwa Pomorskiego.

Sekretarzem generalnym tej organizacji był jego ojciec Teofil. H. Praśniewski. Henryk brał udział w kampanii wrześniowej w stopniu podporucznika. Za działalność konspiracyjną w szeregach Armii Krajowej został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu w Płocku.
We wrześniu 1942 roku, w miejscowości Bodzanów koło Płocka został stracony przez hitlerowców wraz z 12 innymi Polakami.