Jastra

Wielkanoc

Kościół św. Jakuba Apostoła w Tucholi

Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Zapowiada ją uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus zmartwychwstał.

Dzwony Wielkanocne

Quote-alpha.png

 

Kiedy ciszę wielkopostną
Dzwon nam przerwie, zakołysze
I zadzwoni i rozbuja,
Głosząc ludziom „ALLELUJA”!
To te dźwięki każdy wchłania,
W święty dzionek Zmartwychwstania,
Każdy słucha ich radośnie,
Gdy drżą echem, hen rozgłośnie.
„Alleluja”! Chryste Panie
Chwała Ci za zmartwychwstanie!

Paula Wężyk,
„Anioł Stróż”, nr 15/1927

Wielkanoc zwana dawniej Jastrą, to najradośniejsze święto, zarówno w kościelnym roku liturgicznym, jak i w obrzędowym kalendarzu borowiackiej wsi. Kościelne dzwony w Niedzielę Wielkanocną brzmią szczególnie radośnie, oznajmiając wszystkim Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Według starych wierzeń potężnych głosów dzwonów bały się złe duchy, a ludziom z serc wyrzucały wszelką złość, czyniąc je otwartymi, przepełnionymi dobrocią i miłością.

Wielkanoc jest świętem ruchomym. Wiadomo, że Chrystus zmartwychwstał z grobu z soboty na niedzielę, ale nie można ustalić dokładnej daty. W przeszłości było to przyczyną licznych nieporozumień. Za sprawą św. Bedy Czcigodnego i Karola Wielkiego ustalono terminy obchodów tego święta.

Od przełomu VII i VIII wieku po dziś dzień Święto Zmartwychwstania Pańskiego obchodzi się w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, między 22 marca a 25 kwietnia.

Tekst został udostępniony dzięki uprzejmości Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi

Borowiackie Towarzystwo Kultury to organizacja kulturalna, która powstała w Tucholi i działa nieprzerwanie od 1963r.
Towarzystwo prowadzi działalność związaną z promocją regionu Borów Tucholskich i kultury borowiackiej, edukacją regionalną, a także działalność wydawniczą.
Dzięki zaangażowaniu członków towarzystwa, na przestrzeni lat odbył się szereg wydarzeń kulturalnych, ukazało się wiele publikacji o tematyce regionalnej oraz odbyły się różnorodne zajęcia edukacyjne dla młodzieży.

Zachęcamy do śledzenia działalności BTK na stronie Towarzystwa w portalu Facebook.