Godne Święta

okres od Wigilii Bożego Narodzenia do Święta Objawienia Pańskiego

Godne święta - Szopka wykonana w 1938 r. przez tucholskiego artystę Zbigniewa Urbanowskiego

Godne Święta są okresem najbogatszym w obrzędy, zwyczaje i wierzenia.
Trwają dwanaście dni.
Wydarzenie opisane w Ewangelii – narodzenie Dzieciątka Jezus podziałało
na wyobraźnię ludzi, sprawiając, że to co głosił Kościół wzbogacono o legendy, nowe zwyczaje, wierzenia a nawet zabobony.
Kolędy, kantyczki i pastorałki to pieśni bożonarodzeniowe w których treści podniosłe, religijne współbrzmią z ludowością.
Jasełka (szopki) ze Świętą Rodziną, aniołami, pasterzami i zwierzętami w swojskiej scenerii wywołują
u widza wrażenie jakoby narodziny Zbawiciela zdarzyły się gdzieś tu , niedaleko, a nie w Betlejem.

Szopka wystawiona przed budynkiem Starostwa Tucholskiego - fot. ze zbiorów M. Ollick

6 stycznia przypada Święto Objawienia Pańskiego – Trzech Króli –najstarsze święto chrześcijańskie obchodzone na pamiątkę Chrztu Pańskiego.
Jest to Święto Objawienia Jezusa przez trzech króli krajom pogańskim. Podczas kolędy ksiądz kreślił kredą na drzwiach borowiackich domów litery K + M + B lub C + M + B z cyframi danego roku.
C – znaczy Cogito(dowiaduję się, poznaję),
M – Matrimonium (Gody w Kanie Galilejskiej),
B – Baptismus (Chrzest Jezusa)
albo Kacper, Melchior i Baltazar.
Litery oznaczają , że mieszka tu chrześcijańska rodzina.

Tekst został udostępniony dzięki uprzejmości Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi

Borowiackie Towarzystwo Kultury to organizacja kulturalna, która powstała w Tucholi i działa nieprzerwanie od 1963r.
Towarzystwo prowadzi działalność związaną z promocją regionu Borów Tucholskich i kultury borowiackiej, edukacją regionalną, a także działalność wydawniczą.
Dzięki zaangażowaniu członków towarzystwa, na przestrzeni lat odbył się szereg wydarzeń kulturalnych, ukazało się wiele publikacji o tematyce regionalnej oraz odbyły się różnorodne zajęcia edukacyjne dla młodzieży.

Zachęcamy do śledzenia działalności BTK na stronie Towarzystwa w portalu Facebook.