Rok obrzędowy w Borach zaczynał się od Adwentu tak jak w innych regionach i zgodnie z kalendarzem kościelnym okres ten był przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia.

Był to czas postu i wstrzemięźliwości od zabaw i uciech. Do dzisiaj znane są przysłowia:

Chto so zaleca w adwenta, ten bandzie mniał żona od świanta.

Chto ziamnie w adwent pruje, tamu ziamnia lata choruje.

Chto w adwencie pole orze, ten ma pusto w komorze.