Zapraszamy do odwiedzania internetowego słownika gwary borowiackiej, który niedawno uruchomiliśmy: http://borytucholskie.net/slownik/

Słownik gwary borowiackiej

Jest to słownik, który wszyscy możemy współtworzyć. Na daną chwilę udało nam się zgromadzić już ponad 1000 słów. Pomimo to wielu słów wciąż brakuje lub czekają na bardziej szczegółowy opis, przykłady użycia.
Dlatego też zachęcamy do współtworzenia słownika poprzez nadsyłanie kolejnych słów i przykładów ich użycia. Mogą być to zarówno słowa używane na co dzień, jak i te już zapomniane.

Wierzymy, że ten słownik, który wszyscy możemy współtworzyć to kolejna, choć skromna, cegiełka do pielęgnowania i ochrony naszego borowiackiego dziedzictwa.