Przyroda w lutym

Tory zimą - fot. Adam Paluśkiewicz

Przyroda w lutym

Luty to końcowy okres zimy. Mimo to, często w tym właśnie okresie występują największe mrozy.
Dokarmiamy ptaki i ssaki, jak w styczniu. Zwierzęta, wycieńczone ciężkimi warunkami bytowania, padają często ofiarą mrozu i złych ludzi. Zwalczanie ptasznictwa i kłusownictwa jest naszym społecznym obowiązkiem.

W drugiej połowie miesiąca zaczynają ożywiać się ptaki i ssaki. Niekiedy już w lutym wracają z zimowisk dzikie gęsi i skowronki. Głuszce wędrują na tokowiska. Nierzadko budzą się ze snu zimowego borsuki.

Zakładamy skrzynki lęgowe dla ptactwa i czyścimy ubiegłoroczne, o ile tego zabiegu nie dokonaliśmy jesienią. Dla sikorek, pełzaczy, kowalików, pliszek i muchołówek stosujemy skrzynki o średnicy otworów 27 mm, dla szpaków – o średnicy 45 mm, natomiast dla krasek, gołębi, pustułek i sów – o średnicy około 85 mm. W skrzynkach o otworach do 35 mm chętnie gnieżdżą się wróble.