Przyroda w marcu

Droga Zacisze - fot. Adam Paluśkiewicz

Przyroda w marcu

Zaczynają zielenić się trawy i kwitną pierwsze wiosenne byliny – podbiały, przebiśniegi, śnieżyce, a niekiedy także zawilce, przylaszczki i pierwiosnki. Rozwijają się pąki kwiatowe na krzewach leszczyny (pierwszego zwiastuna przedwiośnia), derenia, wilczej jagody, wierzby iwy. Kwitną drzewa: modrzew europejski, olsza szara, topole, osika, wiązy. Nabrzmiewają pąki liściowe brzóz i modrzewi.

Z południa wracają ptaki wodne i błotne: czajki, słonki, kaczki i gęsi. Cietrzewie i głuszce zaczynają toki. Przylatują skowronki, strzyżyki, drozdy, pliszki siwe i szpaki, a w końcu marca – bociany. Ptaki drapieżne zakładają gniazda.

Rodzą się pierwsze młode zające, szczenią się wilczyce. Jelenie (byki) zrzucają rogi zwane wieńcami.

O ile nie dokonaliśmy tego jesienią, w marcu należy usunąć z krzewów stare gniazda (z wyjątkiem charakterystycznych, kulistych gniazd strzyżyków) i przystąpić do sadzenia nowych krzewów – ostoi śpiewających ptaków. Przycinamy gałęzie krzewów zmuszając je do okółkowych odrostów, w których ptaki chętnie się gnieżdżą.