Przyroda

... środowisko naturalne Borów Tucholskich

W tej kategorii znajdziesz artykuły poświęcone przyrodzie Borów Tucholskich

Artykuły

Przyroda w styczniu

Przyroda w styczniu Zima w całej pełni. Rośliny śpią pod śniegiem w postaci nasion, kłączy, cebul i bulw. Drzewa i krzewy są bezlistne. Tylko niektóre iglaste posiadają zimozielone liście zabezpieczone przed mrozem. W tym okresie gnieździ się krzyżodziób świerkowy,...

czytaj dalej

Klimat Borów Tucholskich

Cechą klimatu Polski jest jego przejściowość, a co za tym idzie częstą zmienność pogody spowodowana napływem mas powietrza o przeciwstawnych własnościach. Rzeźba terenu, wody, gleby i szata roślinna powodują, w makroklimacie Polski, zróżnicowania w wartościach i...

czytaj dalej

Najciekawsze porosty Borów Tucholskich

Jakie gatunki można nazwać interesującymi? Jakimi względami przy tym się kierować? Różne mogą być kryteria… Z pewnością interesującym jest fakt pospolitego występowania gatunku rzadkiego w innych częściach kraju; interesującym jest stwierdzenie gatunku poza Borami...

czytaj dalej

Atrakcje przyrodnicze Borów Tucholskich

Przyrodnicze walory Borów Tucholskich Krótki rys przyrodniczy Bory Tucholskie to największy zwarty kompleks leśny Polski niżowej. Historia roślinności regionu liczy około 12 tys. lat. Tuż po ustąpieniu lądolodu rozwinęła się tu bezleśna tundra, przechodząca- w miarę...

czytaj dalej