Klimat Borów Tucholskich

Klimat w Borach Tucholskich

Cechą klimatu Polski jest jego przejściowość, a co za tym idzie częstą zmienność pogody spowodowana napływem mas powietrza o przeciwstawnych własnościach. Rzeźba terenu, wody, gleby i szata roślinna powodują, w makroklimacie Polski, zróżnicowania w wartościach i przebiegu poszczególnych elementów, wytwarzając w ten sposób klimaty różnych regionów. Charakterystyki klimatycznej Borów Tucholskich nie można wydzielić od Niżu[…]