Źródło polityki polsko-pomorskiej – Jan Karnowski

Polityka dynastii Sobiesławiców jako źródło współczesnej sytuacji na Pomorzu Świętopełk był jedynym księciem z dynastii Samborydów na Pomorzu Gdańskiem, który uprawiał świadomie i z powodzeniem politykę czysto pomorską. Po nim dostało się władztwo nad Pomorzem Gdańskim jego starszemu synowi Mestwinowi I, lecz nie od razu, lecz dopiero w drodze wojny domowej, bratobójczej między nim a[…]

Legenda o królewskim kamieniu – Marek Lejk

Królewski kamień Legenda o kamieniu z królewskimi insygniami Działo się to w połowie XIII wieku, kiedy na całym obszarze kraju toczyły się walki o tron. Świętopełk, książę świecki, spiskował ostro z Samborem II – władcą północnego Kociewia. W zgodzie łupili ziemie położone między ich stolicami, a zdobycz dzielili po połowie. Książęca komitywa trwała do dnia,[…]

Historia i obyczaje rzemiosła tucholskiego na przestrzeni wieków – Maria Ollick

Historia i obyczaje rzemiosła tucholskiego na przestrzeni wieków Maria Ollick, Tuchola Znaczenie rzemiosła dla życia miejskiego na przestrzeni dziejów Rzemiosło tucholskie wiernie towarzyszące miastu przez stulecia posiada bogatą historię, w której blaski i cienie odzwierciedlają wzloty i upadki miasta. Rzemieślnicza sfera życia stanowiła bowiem nieodłączną część składową życia miejskiego, znacznie rozpowszechniona była na wsiach podtucholskich,[…]

O Matce (nie tylko) Boskiej znad środkowej Brdy

O Matce (nie tylko) Boskiej znad środkowej Brdy dr Marek Sass, Lubiewo Brda, to jedna z piękniejszych rzek Pomorza Gdańskiego. Swój początek bierze w Jeziorze Smołowym, na Pojezierzu Bytowskim. Zanim dotrze do środkowego biegu w rejonie Tucholi przepływa przez wiele jezior. Meandruje w głębokich rynnach o stromych brzegach, niekiedy przybierając górski charakter. Płynąc z północy[…]

Dwudziestolecie międzywojenne i okupacja – zarys historii gospodarczej powiatu tucholskiego

Od kryzysu do II wojny światowej, czyli 20-lecie międzywojenne i okupacja Zarys historii gospodarczej powiatu tucholskiego W 1920 r. powiat tucholski wraz z całym Pomorzem Gdańskim (bez Wolnego Miasta Gdańska) wraca do odrodzonego państwa polskiego trafiając do województwa pomorskiego z siedzibą w Toruniu. Warunki gospodarcze w tej nowej rzeczywistości znacznie się pogorszyły. Przyczyny tego stanu[…]

Jak to za „Wilusia” bywało 1772-1920 – zarys historii gospodarczej powiatu tucholskiego

Jak to za „Wilusia” bywało 1772-1920 Zarys historii gospodarczej powiatu tucholskiego W 1772 r. po pierwszym rozbiorze Polski powiat tucholski trafia do zaboru pruskiego na 148 lat. Wcielono te ziemie początkowo do prowincji Prusy Zachodnie (do 1824 r., wraz z całym Pomorzem Gdańskim), a powiat „rozparcelowano” między inne powiaty (głównie Chojnicki). W latach 1824-1878 istnieje[…]

Zabójstwo leśniczego na drodze z Rzepicznej do Białej – 1881 r.

Zabójstwo leśniczego na drodze z Rzepicznej do Białej – 1881 r. Najniebezpieczniejszymi stacjami dla leśniczych są Tucholskie Bory, gdzie raz po raz kłusownicy jakiego sprzątną… Bory Tucholskie nie zawsze były iście sielankową krainą. Były czasy, gdy po borach i leśnych traktach grasowali uzbrojeni kłusownicy, którzy nie zawahali się pozbawić życia każdego, kto przeszkodzi im w[…]

Od Mieszka I do rozbiorów – zarys historii gospodarczej powiatu tucholskiego

Od Mieszka I do rozbiorów Zarys historii gospodarczej powiatu tucholskiego W czasie tworzenia przez Mieszka I państwa polskiego Pomorze Gdańskie weszło w jego skład. W drugiej połowie XI w. przyszły powiat tucholski razem z całym Pomorzem Gdańskim (Wschodnim) tworzy samodzielne księstwo pomorskie. Od 1119 r. za sprawą Bolesława Krzywoustego znowu należy do Polski, by w[…]

Czasy prehistoryczne – zarys historii gospodarczej powiatu tucholskiego

BoryTucholskie.net

Czasy prehistoryczne Zarys historii gospodarczej powiatu tucholskiego Najstarsze ślady osadnictwa ludzkiego w naszym regionie (dorzecze Brdy) pochodzą z przed około 10000 lat p.n.e. Są to znaleziska harpunów z Osowej Góry i Lisiego Ogona, które co prawda nie pochodzą z naszego powiatu, ale z na tyle bliskiego sąsiedztwa, że nie ma powodu przypuszczać iż ludzie, którzy[…]