Obraz koronacji NMP w Jeżewie

Obraz koronacji Najświętszej Marii Panny w kościele farnym w Jeżewie

Juliusz Nowicki

Jedną z form upowszechniania pamiątek historycznych borowiackiej ziemi jest prezentacja sztuki sakralnej.

Obraz Koronacji Najświętszej Marii Panny w Jeżewie - fot. Korneliusz Konsek SVD

Przedstawiony piękny obraz Koronacji Najświętszej Marii Panny z kościoła w Jeżewie wykazuje wiele cech warsztatu słynnego malarza polskiego z pierwszej połowy XVII w. – Hermana Hana. Kompozycja dzieła, przepych środków wyrazu i zawarte treści klasyfikują go do najcenniejszych pamiątek epoki postrenesansowego manieryzmu w naszym regionie.

W dolnej części obrazu ukazano grupę wybitnych przedstawicieli ówczesnego życia politycznego, m.in. papieża Klemensa VIII, cesarza Ferdynanda II, króla Zygmunta III, kanclerza Albrechta Radziwiłła, marszałka Mikołaja Wolskiego, hetmanów Stanisława Koniecpolskiego i Lwa Sapiehę, opata peplińskiego, wojewodę inowrocławskiego i innych.

Aspekty religijne i realizm portretowy politycznych osobistości ówczesnej Europy i Rzeczypospolitej składają się na niezwykłą wartość tego dokumentu historycznego. Obecność dzieła w skromnym kościele w Jeżewie jest faktem zdumiewająco cennym.

 

Autor: Julian Nowicki, na podstawie: Marian Arszyński, „Sztuka regionu świeckiego”