ks. Stanisław Kujot

Wielki badacz historiografii Prus Królewskich Duchowny, historyk i organizator życia naukowego w Prusach Królewskich   Młodość i okres szkolny Urodził się 15 listopada 1845 roku w Kiełpinie koło Tucholi w rodzinie nauczycielskiej, jako syn Piotra Kujota i Barbary z Ostrowskich. Po ukończeniu szkoły elementarnej podjął naukę w gimnazjum chojnickim, a po uzyskaniu świadectwa maturalnego w[…]

Stanisław Saganowski

Przedwojenny burmistrz Tucholi Młodość, nauka i praca Urodził się 13 kwietnia 1882 r. w Mycielewie w powiecie szubińskim. Po zdobyciu wymaganego wykształcenia pracował w latach 1905-1908 jako nauczyciel w szkole niedaleko żnina. Następnie, od roku 1915 pełnił funkcję księgowego w majątku Sowiny w powiecie Rawicz. Podczas trwania I wojny światowej powołany został do wojska. W[…]

Bartłomiej Nowodworski

Rycerz i rzecznik nauki Lata młodości, nauki i ćwiczenia rzemiosła rycerskiego Bartłomiej Nowodworski herbu Nałęcz urodził się w Nowodworze (dziś miejscowość Nowy Dwór) w dawnym powiecie tucholskim w 1544 r. (inne źródła mówią o roku 1552). Wcześnie osierocony, bez majątku, zaczął pobierać nauki najpierw w Tucholi, potem u księcia Michała Zasławskiego na Ukrainie ćwiczył się[…]

Klemens Rzendkowski

BoryTucholskie.net

Pierwszy burmistrz niepodległej Tucholi Klemens Rzendkowski urodził się 21 listopada 1866r. w Nakle nad Notecią. Lata swojego dzieciństwa i młodości spędził w rodzinnym mieście. Wykształcenie, jakie zdobył kończąc średnią szkołę kupiecko-handlową przesądziło o jego pracy zawodowej. Okres dorosłego, uformowanego życia związał z Tucholą, której pozostał wierny przez blisko pół wieku. Był społecznikiem z potrzeby duch,[…]

Bronisław Dembiński

BoryTucholskie.net

Historyk, dyplomata, polityk Urodzony 19 sierpnia 1858 roku w Małej Komorzy. Historyk, polityk, dyplomata. Ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu (1878). Studiował we Wrocławiu (1884 – doktorat filozofii). Był profesorem Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1907-1908 – rektor tej uczelni). Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego w Toruniu, prezesem Poznańskiego[…]

Teodor Dembiński

BoryTucholskie.net

Lekarz, działacz, naukowiec Urodzony w 1856 roku w Małej Komorzy. Filomata Chojnicki, maturę zdał w Poznaniu. Studiował prawo w Poznaniu, później medycynę w Monachium i Strasburgu. Po odbyciu praktyki specjalistycznej w Wiedniu wrócił do Poznania, gdzie był działaczem Wydziału Lekarskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i założycielem czasopisma „Nowiny Lekarskie”. Zorganizował też Lecznicę Polską i Pomoc[…]

Wybitni duchowni renesansu z Ziemi Tucholskiej

Duże znaczenie dla kultury polskiej Pomorza posiadały niektóre siedemnastowieczne klasztory z chwilą, gdy niemiecki element ludnościowy przechodził w szeregi reformacyjne. Stanisław Hozjusz, wielki humanista, biskup chełmiński i warmiński sprowadził do Bransberku (Braniewo) jezuitów, którzy założyli słynne na owe czasy seminarium papieskie, które odegrało doniosłą rolę w dziejach wychowania kleru, zwłaszcza w XVII w. Z tego[…]

ks. ppłk Józef Wrycza

Kmicic Borów Tucholskich ks ppłk Józef Wrycza (1884-1961) Józef Wrycza ps. „Rawycz”, (1884-1961) ksiądz, działacz narodowy, uczestnik walk o niepodległość. Dzieciństwo i młodość Urodzony 4 lutego 1884 r. w Zblewie pod Starogardem Gdańskim, w wielodzietnej rodzinie piekarza. Uczęszczał do gimnazjów w Pelplinie – Collegium Marianum, Chełmnie i Wejherowie. Jako uczeń gimnazjalny był działaczem tajnych kół[…]

Rotmistrz Michałko

Borowiacki rotmistrz Rotmistrz Michalski (Michałko) urodził się około 1635 r. w chłopskiej rodzinie pod Tucholą, wykonywał zawód młynarczyka czyli był pomocnikiem w młynie. Najazd szwedzki zmienił los młodego młynarczyka w bujne życiowe przygody związane z rzemiosłem wojennym. Początkowo wcielony pod szwedzką chorągiew dostał się do niewoli polskiej. Po zwolnieniu zorganizował własny oddział partyzancki składający się[…]

Jacek Piotr Pruszcz

BoryTucholskie.net

Ksiądz. Urodzony w 1605r. w Tucholi. Badacz historii kościelnej, wielce zasłużony dla kultury i nauki polskiej. Studiował w Krakowie i za granicą. Wykładał w Akademii Królewskiej. Jego największe dzieła to „Klejnoty stołecznego miasta Krakowa”, „Forteca monarchii całego Królestwa Polskiego duchowna”. Jest autorem kilku dzieł o Pomorzu i kilku biogramów zasłużonych Polaków. Jego książki doczekały się[…]