Represje zbrojne na Pomorzu w 1919 roku

Represje zbrojne na Pomorzu w 1919 roku Aresztowanie w Toruniu 29 i 30 stycznia 1919r. W Toruniu utworzyła się niedługo po powstaniu miejscowej rady robotniczej i żołnierskiej także „polska rada ludowa”. Na zebraniu organizacyjnym, które się odbyło w lokalu pana Piskorskiego wyłoniła ona ze siebie kilka sekcyj, jak: wojskową, kupiecką, oświatową i t. d. Sekcji[…]