Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie” Wyjątkowy obszar przyrodniczy Wyznaczanie ścisłych granic Borów Tucholskich jest dość trudne. Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, że chodzi tu o obszar leżący w dorzeczu Wdy oraz środkowej i górnej Brdy, ciągnący się pasem około 75 km z północy na południe i 65 km z zachodu na wschód. Powierzchnia tak określonego regionu[…]

Atrakcje przyrodnicze Borów Tucholskich

Przyrodnicze walory Borów Tucholskich Krótki rys przyrodniczy Bory Tucholskie to największy zwarty kompleks leśny Polski niżowej. Historia roślinności regionu liczy około 12 tys. lat. Tuż po ustąpieniu lądolodu rozwinęła się tu bezleśna tundra, przechodząca- w miarę polepszenia się klimatu- w formacje stepowo-leśne i leśne. Rezultaty badań palinologicznych wykazują stale utrzymującą się odrębność florystyczną Borów Tucholskich[…]

ks. Stanisław Kujot

Wielki badacz historiografii Prus Królewskich Duchowny, historyk i organizator życia naukowego w Prusach Królewskich   Młodość i okres szkolny Urodził się 15 listopada 1845 roku w Kiełpinie koło Tucholi w rodzinie nauczycielskiej, jako syn Piotra Kujota i Barbary z Ostrowskich. Po ukończeniu szkoły elementarnej podjął naukę w gimnazjum chojnickim, a po uzyskaniu świadectwa maturalnego w[…]

Stanisław Saganowski

Przedwojenny burmistrz Tucholi Młodość, nauka i praca Urodził się 13 kwietnia 1882 r. w Mycielewie w powiecie szubińskim. Po zdobyciu wymaganego wykształcenia pracował w latach 1905-1908 jako nauczyciel w szkole niedaleko żnina. Następnie, od roku 1915 pełnił funkcję księgowego w majątku Sowiny w powiecie Rawicz. Podczas trwania I wojny światowej powołany został do wojska. W[…]

Bartłomiej Nowodworski

Rycerz i rzecznik nauki Lata młodości, nauki i ćwiczenia rzemiosła rycerskiego Bartłomiej Nowodworski herbu Nałęcz urodził się w Nowodworze (dziś miejscowość Nowy Dwór) w dawnym powiecie tucholskim w 1544 r. (inne źródła mówią o roku 1552). Wcześnie osierocony, bez majątku, zaczął pobierać nauki najpierw w Tucholi, potem u księcia Michała Zasławskiego na Ukrainie ćwiczył się[…]

Klemens Rzendkowski

BoryTucholskie.net

Pierwszy burmistrz niepodległej Tucholi Klemens Rzendkowski urodził się 21 listopada 1866r. w Nakle nad Notecią. Lata swojego dzieciństwa i młodości spędził w rodzinnym mieście. Wykształcenie, jakie zdobył kończąc średnią szkołę kupiecko-handlową przesądziło o jego pracy zawodowej. Okres dorosłego, uformowanego życia związał z Tucholą, której pozostał wierny przez blisko pół wieku. Był społecznikiem z potrzeby duch,[…]

Bronisław Dembiński

BoryTucholskie.net

Historyk, dyplomata, polityk Urodzony 19 sierpnia 1858 roku w Małej Komorzy. Historyk, polityk, dyplomata. Ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu (1878). Studiował we Wrocławiu (1884 – doktorat filozofii). Był profesorem Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1907-1908 – rektor tej uczelni). Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego w Toruniu, prezesem Poznańskiego[…]

Teodor Dembiński

BoryTucholskie.net

Lekarz, działacz, naukowiec Urodzony w 1856 roku w Małej Komorzy. Filomata Chojnicki, maturę zdał w Poznaniu. Studiował prawo w Poznaniu, później medycynę w Monachium i Strasburgu. Po odbyciu praktyki specjalistycznej w Wiedniu wrócił do Poznania, gdzie był działaczem Wydziału Lekarskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i założycielem czasopisma „Nowiny Lekarskie”. Zorganizował też Lecznicę Polską i Pomoc[…]

Wybitni duchowni renesansu z Ziemi Tucholskiej

Duże znaczenie dla kultury polskiej Pomorza posiadały niektóre siedemnastowieczne klasztory z chwilą, gdy niemiecki element ludnościowy przechodził w szeregi reformacyjne. Stanisław Hozjusz, wielki humanista, biskup chełmiński i warmiński sprowadził do Bransberku (Braniewo) jezuitów, którzy założyli słynne na owe czasy seminarium papieskie, które odegrało doniosłą rolę w dziejach wychowania kleru, zwłaszcza w XVII w. Z tego[…]

ks. ppłk Józef Wrycza

Kmicic Borów Tucholskich ks ppłk Józef Wrycza (1884-1961) Józef Wrycza ps. „Rawycz”, (1884-1961) ksiądz, działacz narodowy, uczestnik walk o niepodległość. Dzieciństwo i młodość Urodzony 4 lutego 1884 r. w Zblewie pod Starogardem Gdańskim, w wielodzietnej rodzinie piekarza. Uczęszczał do gimnazjów w Pelplinie – Collegium Marianum, Chełmnie i Wejherowie. Jako uczeń gimnazjalny był działaczem tajnych kół[…]